Le bon choix

Polityka danych

Informacje o ochronie danych

Generał

Ochrona danych osobowych i ochrona Twojej sfery prywatnej ma dla nas ogromne znaczenie. Chcielibyśmy skorzystać z okazji i wyjaśnić, co dzieje się podczas korzystania z naszych spersonalizowanych usług i jak chronimy dane. Aby zapewnić jak największą ochronę Twojej sfery prywatnej, uważamy za rzecz oczywistą, że przestrzegamy wszystkich ustawowych przepisów dotyczących ochrony danych.

Dane osobiste

Dane osobowe to informacje o Twojej tożsamości. Obejmuje to np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail. Nie musisz ujawniać danych osobowych w celu korzystania z naszej strony internetowej. Jednak w niektórych sytuacjach potrzebujemy Twojego imienia i nazwiska oraz adresu, a także innych informacji w celu zapewnienia wymaganych usług.

Dotyczy to na przykład wysyłania materiałów informacyjnych i towarów, które zostały zamówione, oraz odpowiedzi na indywidualne zapytania. Tam, gdzie jest to konieczne, poinformujemy Cię o tym. Ponadto przechowujemy i przetwarzamy dane, które udostępniasz nam dobrowolnie lub automatycznie. Jeśli poprosimy o dalsze informacje, takie informacje są dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu spełnienia żądanej oferty oraz w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów.

Zamierzone wykorzystanie danych osobowych

Korzystamy z danych osobowych, które podajesz, aby odpowiedzieć na Twoje pytania, przetwarzać zamówienia i zapewniać Ci dostęp do pewnych informacji lub ofert. Nie będziemy sprzedawać danych osobowych osobom trzecim ani w inny sposób wprowadzać ich na rynek.

Wykorzystanie danych do określonego celu

Będziemy zbierać, przetwarzać i wykorzystywać dane osobowe, które udostępnisz nam online, w określonym celu. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim bez Twojej zgody. Zbieramy jedynie dane osobowe i przekazujemy je tym instytucjom rządowym i organom uprawnionym do otrzymywania takich informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub w zakresie, w jakim jesteśmy do tego zobowiązani na mocy nakazu sądowego. Nasi pracownicy i zleceniodawcy usług podlegają obowiązkowi zachowania poufności i są zobowiązani do przestrzegania przepisów niemieckiej ustawy o ochronie danych.

Dane nieosobowe zbierane automatycznie

Podczas korzystania z naszych stron internetowych następujące dane będą przechowywane ze względów administracyjnych i technicznych: nazwa dostępnej witryny, używana przeglądarka i system operacyjny, data i godzina dostępu, używane wyszukiwarki, nazwy pobranych plików i adres IP . Analizujemy te dane techniczne anonimowo i wyłącznie do celów statystycznych, aby zapewnić ciągłą optymalizację naszej obecności w Internecie i poprawić naszą zawartość internetową. Te zanonimizowane dane są przechowywane w bezpiecznych systemach oddzielnie od danych osobowych i nie pozwalają na identyfikację pojedynczej osoby. Twoje dane osobowe i sfera prywatna są w ten sposób chronione przez cały czas.

Dzieci

Osoby poniżej 16 roku życia nie powinny przesyłać nam żadnych danych osobowych bez zgody rodziców lub opiekuna. Nie żądamy ani nie gromadzimy żadnych danych od dzieci i młodzieży ani nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Spinki do mankietów

O ile korzystasz z linków zewnętrznych oferowanych w ramach naszej strony internetowej, niniejsze oświadczenie o ochronie danych nie obejmuje takich linków. Tam, gdzie oferujemy linki, dokładamy wszelkich starań, aby były one zgodne z naszymi standardami ochrony danych i bezpieczeństwa. Nie mamy jednak kontroli nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony danych i bezpieczeństwa przez innych dostawców. Dlatego dowiedz się o tym osobiście na stronach internetowych innych dostawców, korzystając z zawartych w nich oświadczeń o ochronie danych.

Szczegóły kontaktu

Nazwa i adres kontrolera

SAMEDIA S.A.S

Marie-Curie Straße 10

D-79211 Denzlingen, NIEMCY

Tél: +49 (0) 7666-93 26 850

Faks: +49 (0) 7666-93 26 855

E-mail: contact@samedia.com

Nazwa i adres inspektora ochrony danych

dataprivacy@samedia.com

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych, skontaktuj się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych.

Korzystanie ze specjalnych usług na naszej stronie internetowej

W przypadku niektórych usług (Newsletter, Sklep internetowy, ...) zbieranie danych osobowych jest konieczne. W związku z tym zbierane będą tylko dane wymagane dla danego celu i przestrzegane będą ustawowe okresy przechowywania.
Konto klienta

Dane osobowe są wymagane, abyś mógł posiadać konto klienta. Wymagane dane są wskazane w formularzu rejestracyjnym za pomocą gwiazdki „*”. Wyrażasz zgodę na wykorzystanie tych danych w celu przechowywania konta za pomocą formularza rejestracyjnego. W przypadku zamówień za pośrednictwem Sklepu wymagane są dalsze dane w zależności od sposobu płatności. Wynika to z wybranej metody płatności.
Dostawa dóbr

Twoje dane są przekazywane do firmy spedycyjnej, której zlecono dostawę, o ile jest to konieczne do dostawy towarów.
Ogólne informacje na temat korzystania z plików cookie

Korzystanie z plików cookie pozwala nam zapewnić użytkownikom naszej strony internetowej bardziej przyjazne dla użytkownika usługi. Nie jest to możliwe bez plików cookie. Optymalizujemy nasze informacje i oferty na podstawie danych zebranych za pomocą plików cookie. Używamy plików cookie do wypełnienia koszyka zakupów, a także pozwalają nam pokazać produkty, które nadal znajdują się w Twoim koszyku podczas następnej wizyty na naszej stronie. Automatyczna rejestracja w Sklepie jest możliwa za pomocą plików cookie. Konfigurując przeglądarkę, można na ogół wyłączyć korzystanie z plików cookie w naszej witrynie. Możesz również usunąć istniejące pliki cookie za pomocą odpowiedniej funkcji przeglądarki.

Gdy pliki cookie są wyłączone, może to oznaczać, że części strony internetowej nie będą użyteczne lub że ich użycie będzie ograniczone.
Informacje o specjalnych plikach cookie

Używamy różnych plików cookie na naszej stronie w celu analizowania korzystania z witryny i reklamowania naszych produktów w ukierunkowany sposób. W związku z tym korzystamy z technologii różnych dostawców (np. Google, Yahoo, Trusted Shops, Pulse Point, SPOTX, VE Interactive,…).
Pliki cookie Google

Różne pliki cookie są używane w związku z korzystaniem z Google Analytics. Mogą się one zmieniać z czasem. Jest to zatem krótki opis korzystania z Google Analytics.

Ta strona korzysta z Google Analytics od Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA)

Google Analytics umożliwia przypisywanie danych, sesji i interakcji na wielu urządzeniach do pseudonimowego identyfikatora użytkownika. Umożliwia to analizowanie działań użytkownika na różnych urządzeniach.

Te pliki cookie, które są plikami tekstowymi przechowywanymi na Twoim komputerze, pomagają w tworzeniu analizy korzystania z tej witryny. Stosujemy funkcję „Anonimizacja IP”. Dane są zatem przetwarzane w państwie UE lub innym państwie członkowskim EOG. W wyjątkowych przypadkach pełny adres IP może zostać wysłany na serwer w USA i tam skrócony. Adres IP przesłany do Google Analytics przez przeglądarkę nie zostanie połączony z innymi danymi Google. Google ocenia dane przesyłane w naszym imieniu i przekazuje nam raporty na temat aktywności i wykorzystania witryny. Google świadczy również dodatkowe usługi związane z korzystaniem z witryny i Internetu. Mamy zatem uzasadniony interes w przetwarzaniu danych. Podstawą prawną w tym zakresie jest sekcja 15 (3) niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych (TMG) lub art. 6 (1) (f) GDPR. Po 14 miesiącach dane zbierane przez pliki cookie będą automatycznie usuwane raz w miesiącu.

Możesz skonfigurować zarządzanie plikami cookie za pomocą ustawień w oprogramowaniu przeglądarki.

Możesz użyć pliku cookie rezygnacji (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de), aby zapobiec przetwarzaniu danych przez Google. Aby to zrobić, musisz pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki. Jeśli chcesz to zrobić na wielu urządzeniach, ten dodatek musi być zainstalowany na wszystkich urządzeniach.


Usuwanie i zarządzanie plikami cookie

W zależności od używanej przeglądarki możesz zarządzać wykorzystaniem plików cookie. Następująca pomoc jest dostępna dla standardowych przeglądarek:

Microsoft Explorer:
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en

Safari:
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US

Opera:
http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

 

Szyfrowanie SSL

Ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL ze względów bezpieczeństwa i chroni transmisję poufnych treści, takich jak żądania wysyłane do nas jako operator witryny. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać, zmieniając linię adresu przeglądarki z „http: //” na „https: //” i symbol blokady w linii przeglądarki. Jeśli szyfrowanie SSL jest włączone, przesyłane do nas dane nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

 
Media społecznościowe

Facebook

Nasza strona, za Twoją zgodą na konwersję, korzysta z Facebook Visitor Action Pixel, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). W ten sposób zachowanie odwiedzających witrynę można śledzić po przekierowaniu na stronę dostawcy, klikając reklamę na Facebooku. W rezultacie skuteczność reklam na Facebooku może być oceniana dla celów statystycznych i badań rynkowych oraz optymalizacji przyszłych działań reklamowych. Zebrane dane są dla nas anonimowe jako operatora tej strony, nie możemy wyciągać wniosków na temat tożsamości użytkowników. Jednak dane są przechowywane i przetwarzane przez Facebook, dzięki czemu możliwe jest połączenie z odpowiednim profilem użytkownika, a Facebook może wykorzystywać dane do własnych celów reklamowych, zgodnie z dyrektywą dotyczącą korzystania z danych Facebooka. Dzięki temu Facebook może wyświetlać reklamy na Facebooku i poza Facebookiem. Na takie wykorzystanie danych nie może mieć wpływu nasz operator strony. Może być również przechowywany w tym celu, jako plik cookie na Twoim komputerze. Więcej informacji na temat ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/.
Możesz także skorzystać z funkcji remarketingowej „Odbiorcy niestandardowi” w sekcji Ustawienia reklam pod https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen dezaktywować. Aby to zrobić, musisz być zalogowany na Facebooku. Jeśli nie masz konta na Facebooku, możesz zrezygnować z reklam opartych na użyciu z Facebooka na stronie European Interactive Digital Advertising Alliance.


Youtube

Nasze strony zawierają wtyczki z serwisu YouTube, należące do Google Inc. z siedzibą w San Bruno / Kalifornia, USA. Przycisk Youtube można rozpoznać po napisie o tej samej nazwie. Gdy odwiedzasz stronę naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami YouTube. W ten sposób serwer Youtube jest informowany o tym, która strona specjalna została odwiedzona przez naszą stronę internetową. Jeśli jesteś zalogowany na Youtube podczas odwiedzania naszej strony z osobistym kontem użytkownika, Youtube pozwala Ci przypisać zachowanie surfowania bezpośrednio do konta osobistego. Jeśli chcesz zapobiec takiej transmisji danych, wyloguj się przed odwiedzeniem naszej strony na Youtube. Cel i zakres zbierania danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Pinterest, a także związane z tym prawa i opcje ustawień w celu ochrony prywatności, można znaleźć w polityce prywatności serwisu YouTube pod adresem https: // zasady. google.com/privacy

 

Instagram

Funkcje serwisu Instagram są zintegrowane po naszej stronie. Funkcje te zapewnia Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, Stany Zjednoczone. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto Instagram, możesz połączyć zawartość naszych stron z profilem Instagram, klikając przycisk Instagram. Pozwala to Instagramowi powiązać wizytę na naszych stronach z kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie otrzymujemy wiedzy o treści przesyłanych danych i ich wykorzystaniu przez Instagram. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/

 

Prawa osób, których dane dotyczą:

Masz prawo ograniczać wykorzystanie swoich danych osobowych przez cały czas. Aby skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych; dane kontaktowe można znaleźć na początku tego dokumentu. Jako podmiot danych dostępne są następujące prawa:

  • W prawo do informacji

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymania podsumowania swoich przetworzonych danych osobowych.

  • Prawo do sprostowania

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać sprostowania swoich przetworzonych danych osobowych.

  • Prawo do usunięcia

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do usunięcia swoich przetworzonych danych osobowych, pod warunkiem że wymogi ustawowe tego nie uniemożliwiają.

  • Prawo do ograniczania użytkowania

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo ograniczyć dalsze korzystanie z przetwarzanych danych osobowych.

  • Prawo do sprzeciwu

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwić się dalszemu wykorzystaniu przetworzonych danych osobowych.

  • Prawo do przenoszenia danych

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do przekazania przetworzonych danych osobowych w formacie do odczytu maszynowego osobom trzecim do dalszego wykorzystania.

  • Prawo do reklamacji

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorującego ochronę danych w przypadku niezgodności z gwarantowanym przetwarzaniem danych.

 
Aktualizacja informacji o prywatności danych

Informacje o prywatności danych są stale aktualizowane zgodnie z aktualnymi funkcjami, technologiami i obowiązującym prawem. Odbywa się to w nieregularnych odstępach czasu. Obowiązuje oświadczenie o ochronie danych wyświetlane na stronie internetowej, ze zmianami od czasu do czasu.

 

Stan na:  Kwiecień 2019 r

 

X