Det rette valget

Lim pinner på harde overflater

X