Det rette valget

GRP (glassarmert plast) / GFRP (glassfiberforsterket plast)

X