SAMEDIA, Europas ledende produsent av diamantverktøy og tilsvarende maskiner

SAMEDIA : byggeløsninger

Med mer enn 1 million produserte diamantverktøy per år er SAMEDIA en av verdens ledende produsenter av profesjonelle diamantverktøy.

Mesteparten av våre diamantblad, diamantslipekopper og kjerneborekroner produseres i Tyskland.

Her anvendes det blant annet vår enestående og patenterte smi-prosess (SHOXX) for å produsere verdens beste diamant-segmenter.

 

Våre komplett-løsninger (diamantverktøy + tilsvarende maskiner) er tilpasset fagfolkets høyeste krav til effektivitet, økonomi og sikkerhet.

Bli kjent med SAMEDIA
X